.
Xem hướng dẫn Ấn Space Khi Gặp Tình Huống Nguy Hiểm
.

Kết quả tình huống của bạn

Tình huống 1
Điểm đạt được: Chưa Có
Thời điểm 'Space': Chưa Có
Kết quả: Chưa Có

Phương pháp chấm điểm

* Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm là 5đ và 0đ.

- 5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần phải xử lý.

- 0 điểm: Mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn.

* Học viên lựa chọn được giữa hai mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm. (tối đa điểm cho mỗi tình huống là 5đ)
Tổng Hợp 120 Tính Huống Nguy Hiểm
X
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0817 188 488
Top