Lịch sát hạch lấy GPLX
Thông báo lịch sát hạch lấy GPLX mô tô và ô tô các hạng
16/04/2014 Lượt xem: 2391

GIẤY PHÉP LÁI XE BẰNG VẬT LIỆU PET (Ảnh minh họa)
Lịch sát hạch cấp GPLX mô tô và ô tô các hạng trong tháng 5 năm 2014 như sau:

Thông báo 

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2014

TT

Thứ, ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Sáng Thứ Bảy

10/5/2014

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

K 1,2

2

Chiều Thứ Bảy

10/5/2014

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

K1,2

3

Thứ tư

14/5/2014

SHL Luật do mất,quá hạn

TTSH loại 3

Các hạng

SHL Luật

4

Sáng Thứ Bảy

17/5/2014

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

K 3,4

5

Chiều Thứ Bảy

17/5/2014

KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

K1,2

6

Sáng Thứ Bảy

24/5/2014

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

K 5,6

7

Chiều Thứ Bảy

24/5/2014

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

K 3,4

8

Thứ Bảy

Chủ nhật

31/5/2014

01/6/2014

TTDN Quyết Thắng

 

TTSH loại I

 Đồng Nai

B2,C,D

(100 HV)

Ngày

chủ nhật

dự phòng

9

Sáng Thứ Bảy

31/5/2014

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

K 5,6

10

Chiều Thứ Bảy

31/5/2014

KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

K1,2

Theo kế hoạch đã được Sở GTVT duyệt
 

 

X
Đăng ký
Thi lại
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0252 3829 338
Top