Thời gian làm bài: 22:00

Câu hỏi 1:

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Đáp án


X
Đăng ký
Thi lại
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0252 3829 338
Top