Thời gian làm bài: 22:00

Câu hỏi 1:

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thống được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cầm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Đáp ánX
Đăng ký
Thi lại
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0252 3829 338
Top