Thời gian làm bài: 22:00

Câu hỏi 1 (Câu điểm liệt):

Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không?

Đáp ánX
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0817 188 488
Top