Thời gian làm bài: 19:00

Câu hỏi 1:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Đáp án


X
Zalo chat
Hỗ trợ học viên 0817 188 488
Top